Повернутися до звичайного режиму
Основні напрямки діяльності школи:

* надання можливості для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей;

* організація якісної допрофільної, профільної та професійної підготовки у відповідності до особистісних уподобань дитини та з урахуванням потреб місцевої громади;

* різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

* виховання школяра як громадянина України;

* формування у школярів бажання й уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

* становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

* виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

/Files/images/Урок.JPG /Files/images/КВН.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 707