Моніторинг якості освіти
2016/2017 навчальний рік

Навчально-виховний процес у 2016/2017 навчальному році був організований відповідно до робочого навчального плану та плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за державними та регіональними програмами. У школі наявні навчальні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, регіональні програми затверджені КВНЗ «Харківською академією неперервної освіти». Учасники навчально – виховного процесу в основному забезпечені підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою. Варіативна складова навчального плану використовується для вивчення спецкурсів, факультативів та предметів за вибором для формування в учнів цілісної картини про світ, виховання позитивних якостей особистості, готовності до продовження освіти впродовж життя. Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження профільного навчання в старшій школі. З метою подальшої реалізації Концепції профільного навчання, яка побудована на принципах особистісно-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного підходу, для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів 9-х класів і побажань батьків, у школі ІІІ ступеню функціонують профільні класи (природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль), забезпечується диференціація навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти в 9 класі. Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних курсів повністю забезпечене. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється профільне навчання учнів 10-11-х класів:

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

Протягом року плідно проводилася робота з підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Систематично здійснювалися інформаційно-роз’яснювальні заходи з метою інформування випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО. Випускники 11 класу складали всі ДПА у формі ЗНО. За результатами його оцінювання було проведено порівняльний аналіз річного оцінювання з результатами ЗНО. Середній бал з української мови учнів 7,12 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,00 б. Розбіжність складає 1,12 б. Середній бал з математики учнів 7,09 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 5,45 б. Розбіжність складає 1,54 б. Середній бал з історії України учнів 6,8 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,0 б. Розбіжність складає - 0,02 б. Середній бал з іноземної мови (англійської) учнів 8,38 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,5 б. Розбіжність складає 0,88 б. Середній бал з біології учнів 7,67 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 5,67 б. Розбіжність складає 2,00 б. Середній бал з фізики учнів 6,00 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 4,00 б. Розбіжність складає 2,00 б. Середній бал з російської мови учнів 4,00 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 3,00 б. Розбіжність складає 1,00 б. Контроль якості викладання предметів проводився у 2016/2017 навчальному році з музичного мистецтва, іноземної мови, української мови в 10-11 класах, фізичної культури в 1-4 класах, предмету «Захист Вітчизни». За наслідками контролю дійшли висновку, що вчителі цих предметів підтверджують свої кваліфікаційні категорії, встановлені в процесі атестації. Випускники 4, 9 класів успішно пройшли державну підсумкову атестацію та переведені до середньої школи та старшої школи. Результати ДПА свідчать про те, що в основному випускники показали достатній та високий рівні. Великої розбіжності між результатами ДПА та річним оцінюванням в 4-х класах не було.

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

В 9-А класі розбіжність складає від 1 до 1,3 б.

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

В 11-А класі розбіжність складає від 1 до 1,3 б.

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних класів показує, що їхня успішність із профільних предметів у цілому не змінюється. Проведення діагностичних контрольних робіт на початок та кінець навчального року, предметно-тематичний контроль є основними методами вивчення рівня навчальних досягнень учнів усіх класів з усіх предметів, що здійснювалося в системі моніторингу якості освіти. Застосування єдиних підходів дозволило уніфікувати контроль навчального процесу, що сприяло створенню єдиного інформаційного простору про результати та процес навчально-виховного спрямування, а також проводити корекційну індивідуальну роботу з учнями, класами та педагогами. Контроль за якістю організації, результатами навчання проводився протягом року, різними формами та методами. Станом на кінець навчального всі учні 1 - 10 класів атестовані та переведені до наступного класу, а учні 11 класу атестовані та випущені зі школи. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

Таким чином, рівень навчальних досягнень учнів за 2016/2017 навчальний рік переважно достатній і середній. Однією з найголовніших причин низького рівня знань учнів на кінець 2016/2017 навчального року є невміння учнів вчитися, недорозвиненість стійких навичок навчальної праці, невимогливість до себе, невірно організована навчальна праця вдома та в класі, відсутня позитивна мотивація до навчання. Порівняно з 2015/2016 навчальним роком кількість відмінників збільшилася на 3,2%. У порівнянні з минулим навчальним роком загальна результативність навчальних досягнень по базовим дисциплінам підвищилася. Спостерігається загальне зниження рівня навчальних досягнень учнів з української літератури, інтегрованого курсу «Література» та зарубіжної літератури.

Рівень навченості на кінець 2016/2017 навчального року

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

Аналізуючи недоліки у викладанні окремих предметів, адміністрація школи вважає основним недоліком є недостатнє опанування та використання в роботі нових методів і форм навчання, інтерактивних технологій, дотримання вчителями-предметниками Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Триває робота в такому стратегічному напрямку, як розвиток творчої особистості за програмою «Обдаровані діти». Головна мета – виявити здібності, схильності дитини, вчасно підтримати обдарованість, розвивати талановитість. Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизні інформації та різних видах пошукової, розвивальної, творчої діяльності. За 2016/2017 навчальний рік учні школи взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін: у І етапі (шкільному) взяли участь 354 учні, у ІІ етапі – 72 (8 з них – призери) учнів. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2 переможці отримали дипломи І ст. на районному рівні). У Всеукраїнському етапі INTEL-EKO Україна 2 учнів нагороджені дипломами ІІІ ст. Учителі активно залучають дітей до участі в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», фізичному «Левеня», природничому «Колосок», українознавчому «Соняшник», Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», правознавчому «Кришталева сова» та історичному «Лелека». За результатами олімпіад, творчих конкурсів, огляду – конкурсу учнівських науково – дослідних робіт педагоги школи були відзначені нагородами.

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
Кiлькiсть переглядiв: 170