/Files/images/визитка+титул+переделка+не+склеенная.jpg Метою проекту є:

- набуття молодим поколінням соціального досвіду,

- успадкування духовних надбань українського народу,

- досягнення високої культури міжнаціональних взаємин,

- формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, патріотизму, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури,

- формування особистої відповідальності та дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями проекту є:

- створення атмосфери, за якої учні можуть вільно висловлювати свої думки та погляди, виявляти розуміння необхідності дотримання соціальних норм та правил шкільного життя;

- формування в учнів національної самосвідомості, високих людських якостей та почуттів, готовності до вибору місця в житті;

- пропагування найкращих здобутків національної культури й духовної спадщини, проведення конкурсів, національних свят, популяризація притаманних українському народові сімейних традицій;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки та історичних святинь;залучення учнів та батьків до узгодженої співпраці;

- сприяння набуттю учнями позитивного соціального досвіду;формування культури міжнаціональних відносин, громадянськості, толерантності, здатності жити в поліетнічному і полікультурному середовищі;

- прогнозування та запобігання можливим ризикам і небезпекам для життя та здоров’я учнів;удосконалення змісту, форм та методів щодо виховання учнів на засадах розвитку життєвих умінь;

- удосконалення наявних та розроблення нових ефективних підходів до виховання;налагодження інформаційного супроводу з питань національно-патріотичного виховання;

- організація співпраці органів учнівського самоврядування з державними закладами, установами та громадськими організаціями щодо реалізації проектів і програм розвитку дитячого лідерського руху;

- забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;формування екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

- здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань національно-патріотичного виховання.

Учасники проекту:

шкільна дитяча організація «Стимул», учні 1-11 класів, батьківська громада, педагогічний колектив, громадські, волонтерські та наукові організації.

Сам проект – це кампанія практичних, просвітницьких, дослідницьких і агітаційно-пропагандиських заходів, спрямованих на досягнення поставлених задач у системі національно-патріотичного виховання.

У ході реалізації проекту найактивнішими учасниками стали члени загону «Юний миротворець», які є учасниками Всеукраїнського проекту «Школа миру» під егідою Всесвітньої Федерації миру. У рамках цього проекту реалізувалися учнівські миротворчі ініціативи, які направлені на розвиток особистості на засадах універсальних моральних цінностей: акція «Бібліотечка для захисників Вітчизни», бібліотечні уроки «Суть миротворчості», віртуальна подорож країнами світу – членами ООН, учнівська конференція «Миротворча діяльність України як одного із засновників ООН», засідання «Рух юних миротворців до шляху до культури миру». Реалізувалася місія «Школи миру»: виховання молоді відповідно до принципів культури миру та формування миротворного іміджу України, виховання характеру людини-миротворця, формування внутрішніх якостей зрілої особистості, здатної взяти на себе відповідальність за побудову миру в сім’ї, країні та світі. Результатом роботи Юних миротворців стало утвердження національної ідентичності та національної ідеї, культивація в молодому поколінні високих моральних стандартів та принципів, виховання етичних норм суспільства та основних цінностей, яким відповідає людина, що носить звання Посол миру, втілення цих цінностей у життя, формування активної громадської позиції через успадкування історичної мудрості пращурів, повагу до людського життя та життєвих цінностей, формування здорового способу життя, здобуття досвіду через практику волонтерства, благодійної діяльності, реалізацію власних проектів.

/Files/images/Візитка_1.JPG

Плідною роботою в проекті «Україна – це ми» була діяльність клубу "Право". Цілеспрямована робота з формування правосвідомості та правової культури учнів реалізувалася через соціальні проекти «Мир планеті», «Правова культура – міцність держави», «Патріотизм – потреба Укораїни, кожного українця». Цікаво та змістовно пройшов Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого пойшли Всеукраїнський урок «Права дитини», виставка дитячих малюнків та поробок «Щоб сонцю і квітам всміхалися діти», колективне звернення учнів школи до урядів країн світу із закликом миру, виставка-конкурс дитячих малюнків «Мої права», творчі звіти «Цікавинки про право», проект «Ми різні, але рівні!», інтерактивна гра «Діти мають право», усний журнал «Подорож у країну прав дитину».

/Files/images/Символіка.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 322