Методична робота в школі

/Files/images/IMG_4894.jpg

Методична робота в школі – це цілісна, багаторівнева, багатофункціональна система взаємопов’язаних дій, націлених на підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя. Сьогодні одним із провідних напрямів методичної роботи школи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який ґрунтується на дотриманні принципу єдності всіх інтересів, тому головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, зокрема й колективу в цілому, виховання дієвого інтересу до навчально - виховної діяльності, вироблення ефективного інструментарію для реалізації основної мети навчання та виховання на сучасному етапі.

Основні завдання методичної роботи в школі:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
 • упровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду вчителів школи;
 • розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм методичної роботи;
 • проведення постійного моніторингу суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, з метою їх максимальної реалізації;
 • розвиток потреби вчителя щодо професійного вдосконалення, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії протягом життя;
 • забезпечення відповідальності кожного учасника педагогічного процесу за результат своєї праці, сприяння прагненню вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.

/Files/images/мр3.jpg

Педагогічна проблема:
Формування в учнів цінностей відкритого суспільства на основі модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості.

У 2018/2019 навчальному році школа працює над науково-методичною темою: Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу

Виховна тема: Формування духовно-моральних цінностей учнів, розвиток соціальної компетенції шляхом використання ефективних методів залучення дітей та учнівської молоді до громадянського виховання.

 • 2017 рік - колектив школи нагороджений ІІІ ступеня 46-ї обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду "Освіта Харківщини - ХХІ століття" за темою "Національне виховання як фактор цілісного формування особистості";
 • 2016 рік - колектив школи нагороджений срібною медаллю на Сьомій Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2016" в номінації "Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час" за темою "Інноваційні підходи до формування громадянської та національної свідомості особистості в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу";
 • 2016 рік - колектив школи нагороджений дипломом Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за презентацію досягнень і впровадження досягнень педагогічних інновацій у національний освітній простір;
 • 2015-2016 навчальний рік - школа є учасником Всеукраїнського проекту "Школа миру";
 • З 2012 року школа брала участь в експериментально-дослідницькій діяльності віповідно до наказу ГУОН ХОДА від 17.02.2012 № 01-06/172 "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області" педагогічний колектив школи працював над темою "Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіти та екологічну безпеку";
 • Школа є інформаційно-консультативним центром Національної мережі Шкіл сприяння здоров'ю, осередком Весукраїнської спілки вчителів та тренерів (ВСЕСВІТ) та учасником Всеукраїнського проекту "Школа, дружня до дитини";
 • У 2014/2015 навчальному році - колектив школи нагороджений дипломом за участь у запровадженні Європейських стандартів превентивної освіти від Сектора охорони здоров'я та соціальної сфери Представництва Євросоюзу в Україні та Дитячого фонду "Здоров'я через освіту";
 • Досвід роботи педагогічного колективу "Впровадження моделі Школи, дружньої до дитини, з метою виховання здорового підростаючого покоління" було узагальнено на засіданні методичної ради управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (протокол від 03.06.2015 № 8).

Колективні форми роботи
на 2018/2019 навчальний рік

Педагогічні ради:

Підсумки діяльності педагогічного колективу в 2018/2019 навчальному році та пріоритетні завдання щодо створення іннваційного освітнього простору Нової української школи (серпень)

Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів в рамках освіти для сталого розвитку та соціалізації особистості громадянського суспільства (листопад)

Сучасні підходи до організації навчального процесу та впровадження інноваційних технологій в рамках реалізації Концепції Нової української школи (січень)

Розвиток національної самосвідомості, громадянської активності, правових цінностей підростаючого покоління (березень)

Про переведення та випуск учнів. Про результати державноїпідсумкової атестації випускників 4, 11 класів (травень)

Про випуск учнів 9-А класу. Про результати державноїпідсумкової атестації випускників 9-А класу (червень)

Школа молодого вчителя:

Ознайомлення з нормативно-правовими документами, що регламентують навчально-виховний процес у школі. Планування роботи молодого вчителя. Шкільна документація. Круглий стіл на тему: "Психологічний комфорт молодого вчителя в школі". (вересень)

Концепція «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» Як зробити урок ефективним. Моделювання навчальних та виховних ситуацій. Круглий стіл: "Психологія спілкування учитель - учень" (жовтень)

Круглий стіл «Особистість молодого вчителя й середовище адаптації» (жовтень)

Круглий стіл: "Педагогіка співпраці" (листопад)

Соціалізація молодих вчителів в умовах реформування та гуманізації освіти (січень)

Круглий стіл. Інтерв’ю з досвідченим педагогом на тему: «Створення продуктивного психологічного клімату на уроці» (березень)

Форми та методи навчання. Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів (лютий)

Педагогічна толерантність. Підвищення якості освіти як шлях забезпечення успішної соціалізації учнів (березень)

Педагогика співпраці. Впровадження у практику роботи інноваційних технологій (квітень)

Анкетування молодих учителів з метою вивчення запитів та потреб (травень)

Педагогічні читання:

Впровадження методів і прийомів педагогів-гуманістів у навчанні та вихованні дитини в сучасному вимірі освіти (квітень)

Фестиваль педагогічних ідей:

Від творчості педагога до творчості учня. Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх впровадження в навчально-виховний процес (січень)

Психолого-педагогічні семінари:

Формування соціально-комунікативних навичок в умовах компетентістного навчання (жовтень)

Психолого-педагогічні засоби організації психологічної безпеки в освітньому середовищі (січень)

Використання засобів медіаосвіти, як форми еффективної соціалізації учнів (березень)

Науково-практичні семінари:

Креативність – важлива умова розвитку інноваційної та успішної особистості вчителя та учнів (листопад)

Професійна компетентність учителя як необхідна умова ефективності навчання (січень)

Задатки, здібності, обдарованість в контексті успішного розвитку особистості (березень)

Методичні ради:

Роль особистості вчителя у формуванні творчого працездатного учнівського колективу в умовах створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу (вересень)

Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу школи з проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 з метою моніторингу успішності учнів та розвитку стратегій оцінювання (листопад)

Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища (лютий)

Реалізація концепції розвитку школи через впровадження принципів гуманістичної парадигми освіти (травень)

Конференція:

Реалізація ключовихкомпетентностей учнів – запорука успіху нової української школи (квітень)

Методична студія:

Методична студія « PISA – особливості методики розв’язання природничих завдань» (грудень)

Майстер - клас:
Майстер-клас «Застосування змішаних технік на уроках мистецтва та гуртках образотворчого мистецтва» (січень)
Семінари:

Семінар - практикум: "Сучасні підходи до вивчення біології в рамках реалізації концепцій Нової української школи" (листопад 2018)

Семінар - практикум: "Сучасні підходи до формування правової культури учнівської молоді в умовах Нової української школи" (грудень 2018)

Брейнсторм: "Використання технології партнерства при здійсненні виховної діяльності класного керівника в умовах Нової української школи" (лютий 2019)

Кiлькiсть переглядiв: 763