Методична робота в школі

/Files/images/IMG_4894.jpg

Методична робота в школі – це цілісна, багаторівнева, багатофункціональна система взаємопов’язаних дій, націлених на підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя. Сьогодні одним із провідних напрямів методичної роботи школи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який ґрунтується на дотриманні принципу єдності всіх інтересів, тому головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, зокрема й колективу в цілому, виховання дієвого інтересу до навчально - виховної діяльності, вироблення ефективного інструментарію для реалізації основної мети навчання та виховання на сучасному етапі.

Основні завдання методичної роботи в школі:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
 • упровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду вчителів школи;
 • розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм методичної роботи;
 • проведення постійного моніторингу суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, з метою їх максимальної реалізації;
 • розвиток потреби вчителя щодо професійного вдосконалення, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії протягом життя;
 • забезпечення відповідальності кожного учасника педагогічного процесу за результат своєї праці, сприяння прагненню вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.

/Files/images/мр3.jpg

Педагогічна проблема: Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання, впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки.

У 2016/2017 навчальному році школа працює над науково-методичною темою: Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу

Виховна тема: Формування духовно-моральних цінностей учнів, розвиток соціальної компетенції шляхом використання ефективних методів залучення дітей та учнівської молоді до громадянського виховання.

 • З 2012 року школа бере участь в експериментально-дослідницькій діяльності. Віповідно до наказу ГУОН ХОДА від 17.02.2012 № 01-06/172 "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області" педагогічний колектив школи працює над темою "Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіти та екологічну безпеку".
 • Школа є інформаційно-консультативним центром Національної мережі Шкіл сприяння здоров'ю, осередком Весукраїнської спілки вчителів та тренерів (ВСЕСВІТ) та учасником Всеукраїнського проекту "Школа, дружня до дитини".
 • У 2014/2015 навчальному році - колектив школи нагороджений дипломом за участь у запровадженні Європейських стандартів превентивної освіти від Сектора охорони здоров'я та соціальної сфери Представництва Євросоюзу в Україні та Дитячого фонду "Здоров'я через освіту".
 • Досвід роботи педагогічного колективу "Впровадження моделі Школи, дружньої до дитини, з метою виховання здорового підростаючого покоління" було узагальнено на засіданні методичної ради управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (протокол від 03.06.2015 № 8).
 • У 2016 році колектив школи нагороджений срібною медаллю на Сьомій Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2016" в номіації "Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час" за темою "Інноваційні підходи до формування громадянської та національної свідомості особистості в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу".
 • Колектив школи нагороджений дипломом Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір.

Колективні форми роботи
на 2016/2017 навчальний рік

Педагогічні ради:

Підсумки діяльності педагогічного колективу в 2015/2016 навчальному році та завдання щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році в умовах євроінтеграції сучасної освіти (серпень)

Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (листопад)

Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості. Творча лабораторія (січень)

Школа - територія соціалізації та захисту прав дитини. Методична студія (березень)

Про переведення та випуск учнів. Про результати державної підсумкової атестації випускників 4 та 11 класів (травень)

Про випуск учнів 9 А класу. Про результати державної підсумкової атестації випускників 9 А класу (червень)

Школа молодого вчителя:

Про якість календарного та поурочного планування. Про ознайомлення з науково-методичними рекомендаціями, застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (вересень)

Умови успішного впровадження інтерактивних та тренінговиї технологій на різних етапах уроку. Майстер-клас (жовтень)

Вибір раціональних видів і форм оцінювання навчальних досягнень учнів. Методичний міст (листопад)

Соціальноорієнтований урок. Який він? Консультація (січень)

Соціалізація молодих вчителів в умовах реформування та гуманізації освіти (квітень)

Педагогічні читання:

Роль національно-патріотичного виховання в становленні гармонійної особистості (квітень)

Фестиваль педагогічних ідей:

Від творчості педагога до творчості учня. Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх впровадження в навчально-виховний процес (січень)

Психолого-педагогічні семінари:

Відстеження рівня адаптації та дослідження фізіологічних особливостей дітей з метою подолання шкільної тривожності в різних вікових групах в умовах розширення виховного простору на основі зв'язків із соціальним середовищем (листопад)

Психологічна підготовка до ЗНО. Профілактика стресів (квітень)

Науково-практичні семінари:

Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості (листопад)

Проблеми формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм та Державних освітніх стандартів (січень)

Методичні ради:

Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів,Круглий стіл (вересень)

Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу школи з проблем формування громадянсокї свідомості учнів (листопад)

Удосконалення системи виховання соціально компетентної особистості, що в повній мірі відповідає державній освітній політиці і забезпечує становлення зрілого громадянського суспільства в Україні (лютий)

Оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища шляхом забезпечення суб'єкт - суб'єктної взаємодії в процесі підготовки старшокласників до життя у постійно змінних швидкоплинних умовах сьогодення (травень)

Конференція:

Адаптивні технології управління навчанням иа соціалізація особистості педагогів та учнів (березень)

Методичний міст:

Шляхи взаємодії сім′ї та школи до виховання здорового підростаючого покоління (січень)

Майстер-клас:

Використання інтерактивних технологій на уроках російської мови та літератури, зарубіжної літератури (грудень)

Круглий стіл:

Використання новітніх технологій типу кейс-метод, системи Blended Learning, інтелект-карт для підвищення мотивації учнів на уроках англійської мови (березень)

Методична студія:

Особливості впровадження природовідповідної (ноосферної) освіти та екологічної безпеки (грудень)

Наказ № 142 від 05.09.2016 "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році"

Кiлькiсть переглядiв: 803